สำนักงานสัตวแพทยสภา  
   

เพิ่มช่องทางในการติดต่อสื่อสาร โดย CE จัดทำ Facebook fanpage ให้บริการสมาชิก

url address :  https://www.facebook.com/vetcce/

ช่วงเวลาในการให้บริการตอบคำถามหรือให้ข้อมูล  คือ วันและเวลาทำการ (จันทร์-ศุกร์ 08.30-16.30 น. หยุดเสาร์อาทิตย์และวันหยุดนักขัตฤกษ์)