สำนักงานสัตวแพทยสภา  
   

งานสัมมนาวิชาการ ครั้งที่ 3 เรื่อง "Novel Technique in Semen Preservation"

  คลิกลงทะเบียนเข้าร่วมงาน

ศูนย์การศึกษาต่อเนื่องทางสัตวแพทย์สัตวแพทยสภาร่วมกับวิทยาลัยวิชาชีพการสัตวแพทย์ชำนาญการแห่งประเทศไทย  The Thai Society Animal Reproduction และ Society for Reproduction and Development (SRD)  ขอเชิญสัตวแพทย์และผู้ที่สนใจ เข้าร่วม งานสัมมนาครั้งที่ 3 ของศ.ศ.สพ.และการประชุมวิชาการวิทยาการการสืบพันธุ์ในสัตว์ ครั้งที่ 4 

The 4th Symposium of the Thai Society for Animal Reproduction

เรื่อง “Novel Technique in Semen Preservation” 

วันพุธที่ 29 สิงหาคม 2561
เวลา 09.00-16.30น.
ณ ห้องทองฑีฆายุ และห้องชัยอัศวรักษ์ สำนักงานสัตวแพทยสภา
ค่าลงทะเบียน 1,000 บาท
ผู้เข้าร่วมงานสัมมนาจะได้รับ 6 หน่วยกิต

 

 คลิกลงทะเบียนเข้าร่วมงาน

ดาวน์โหลดกำหนดการ

ดาวน์โหลดแบบลงทะเบียนงานสัมมนาครั้งที่3