สำนักงานสัตวแพทยสภา  
   

ประกาศปี2563

พ.ร.บ.|  ข้อบังคับ | ระเบียบสัตวแพทยสภา | กฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง  |   คำสั่ง  | ประกาศ |


ปี2563 ปี2562 | ปี2561 | ปี2560 | ปี2559 | ปี2558 | ปี2557 | ปี2556 | ปี2555 | ปี2554 | ปี2553 ปี2552 | ปี2551 | ปี2550 ปี2549 | ปี2548 |
ปี2547 | ปี2546
 
             

 

 

ประกาศปี 2563

1.

ประกาศสพ.สภ.1/2563 เรื่องการสอบอว. ปี2563

                                                                                                                                      

 
2.

ประกาศสพ.สภ.2/2563 เรื่องการสมัครเข้ารับการฝึกอบรมฯ. ปี2563   

                                                                                                                 

 
3.

ประกาศสพ.สภ.3/2563 รายชื่อผู้สมัครเพื่อเข้ารับการคัดเลือกเป็นผู้ประสานงาน                 

                                                                                                

 
4.

ประกาศสพ.สภ. 4/2563 สอบราคาจ้างปรับปรุง และพัฒนาเว็บไซต์        

       ดาวน์โหลดเอกสารTOR

                                                                             

 

 

5.

ประกาศสพ.สภ. 5/2563 ผลการคัดเลือกผู้ประสานงาน

 

 
6.

ประกาศสพ.สภ.ที่ 6/2563 รับสมัครผู้ประสานงานผู้กระทำผิดและงานนิติกร

 

 
7. 

ประกาศสพ.สภ. 7/2563 การมอบทุนการศึกษา MERCK 

ประกาศสพ.สภ. 7/2563 ฉบับภาษาอังกฤษ

  

 

 

 

8. 

ประกาศสพ.สภ. 8/2563 เลื่อนการฝึกอบรม หลักสูตรพนักงานตรวจโรคสัตว์ สัตว์ปีก

 

 
9. 

ประกาศสพ.สภ. 9/2563 ขยายเวลาเปิดรับสมัครเข้ารับการฝึกอบรมตรวจโรคสัตว์ สัตว์ปีก
     คำขอสมัครเข้ารับการฝึกอบรมพนักงานตรวจโรคสัตว์ หลักสูตรพนักงานตรวจโรคสัตว์ สัตว์ปีก
     
ใบ payinVET - สพ.สภ. ฝึกอบรมพนักงานตรวจโรคสัตว์ปีก

 

 

 

 

10. 

ประกาศสพ.สภ.11/2563 สอบราคาจ้าง.pdf

       เอกสารประกอบ 11/2563 รายละเอียดขอบข่ายการจ้างจัดทำสื่อวีดีทัศน์ TOR

  

 

 

11.

 ประกาศสพ.สภ.12/2563 รายชื่อผู้สมัครตำแหน่งผู้ประสานงาน

 

 
12.

 สพ.สภ.13/2563 ผลการคัดเลือกผู้ประสานงานผู้กระทำผิดและงานนิติกร

 

 
13. 

ประกาศสพ.สภ. 14/2563 สอบราคาจ้างปรับปรุง และพัฒนาเว็บไซต์

         ดาวน์โหลด Tor ระยะที่ 2

  

 
 

14.

ประกาศสพ.สภ. 15/2563 ขอเลื่อนการฝึกอบรมพนักงานตรวจโรค

 

 
15.

ประกาศสพ.สภ. 19/2563 มาตรการลดความเสี่ยงต่อการติดเชื้อโรคโควิด-19

 

 
16.

 ประกาศสพ.สภ. 20/2563 การรับรองรายงานการประชุมกก.สพ.สภ.ด้วยวิธีไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์

 

 
17.

ประกาศสพ.สภ.21/2563 มาตรการลดความเสี่ยงต่อการติดเชื้อโรคโควิด-19 ขยายเวลา 1 เดือน

 

 
18.

ประกาศสพ.สภ.22/2563 เรื่อง ผลการตรวจประเมินสถาบันที่ขอเปิด( ขอนแก่น)

 

 
19. 

ประกาศสพ.สภ.24/2563 เรื่อง ผลการตรวจประเมินสถาบันที่ขอเปิด( มหิดล)

 

 
20.

 ประกาศสพ.สภ. 28/2563 รับสมัครผู้จัดการศูนย์ประเมินฯ.pdf
-
ดาวน์โหลดใบสมัครเพื่อเข้ารับการคัดเลือกเป็น ผจก.ศูนย์ประเมินฯ.doc
-
ดาวน์โหลดใบสมัครเพื่อเข้ารับการคัดเลือกเป็น ผจก.ศูนย์ประเมินฯ.pdf

 

 
21. 

 ประกาศสพ.สภ.29/2563 สอบราคาจ้างจัดทำสื่อวีดีทัศน์นำเสนอเกี่ยวกับสัตวแพทยสภา.pdf
-เอกสารประกอบ 29/2563 รายละเอียดขอบข่ายการจ้างจัดทำสื่อวีดีทัศน์TOR.pdf

 

 
 

 

 

 

 

 

 ปรับปรุง 24 ก.ค. 63