สำนักงานสัตวแพทยสภา  
   

ประกาศปี2560

พ.ร.บ.|  ข้อบังคับ | ระเบียบสัตวแพทยสภา | กฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง  |   คำสั่ง  | ประกาศ |


 

 

ประกาศปี 2560

1.

ประกาศสัตวแพทยสภาที่ 4/2560 เรื่อง การฝึกอบรมเพิ่มพูนความรู้ฯสัตวแพทย์ชั้นสองปี 2560

                             

2.

ประกาศสัตวแพทยสภาที่ 8/2560 เรื่อง รายชื่อผู้ลงทะเบียนเข้ารับการฝึกอบรมสพ.ชั้นสองฯ

 

3.

ประกาศสัตวแพทยสภาที่ 11/2560 เรื่อง รายชื่อผู้ที่ได้รับอนุมัติ่บัตร ปี ๒๕๖๐ 

                                                                                                                                      

4.

ประกาศสัตวแพทยสภาที่ 15/2560 เรื่อง รับสมัครคณะกก.บริหารศูนย์การศึกษาต่อเนื่องฯ

 

5.

ประกาศสัตวแพทยสภาที่ 18/2560 เรื่อง การสอบเพื่ออนุมัติบัตรฯ