สำนักงานสัตวแพทยสภา  
   

ประกาศปี2553

พ.ร.บ.|  ข้อบังคับ | ระเบียบสัตวแพทยสภา | กฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง  |   คำสั่ง  | ประกาศ |


 

  

ประกาศปี 2553

1.

ประกาศสัตวแพทยสภาที่ 6/2553 เรื่อง การกำหนดค่าธรรมเนียมในการรับรองปริญญาในวิชาชีพการสัตวแพทย์ของสถาบันการศึกษา   2.

ประกาศสัตวแพทยสภาที่ 8/2553 เรื่อง เกณฑ์มาตรฐานวิชาชีพการสัตวแพทย์ พ.ศ.๒๕๕๓                                           3.

ประกาศสัตวแพทยสภาที่ 22/2553 เรื่อง การฝึกอบรมเพิ่มพูนความรู้ของผู้ขอต่ออายุใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพการสัตวแพทย์ ชั้นสอง ประจำปี 2554 (เพิ่มเติม)