สำนักงานสัตวแพทยสภา  
   

ประกาศปี2552

พ.ร.บ.|  ข้อบังคับ | ระเบียบสัตวแพทยสภา | กฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง  |   คำสั่ง  | ประกาศ |


  

 

ประกาศปี 2552

1.

ประกาศสัตวแพทยสภาที่ 2/2552 เรื่อง  รายนามคณะกรรมการสัตวแพทยสภา วาระปี ๒๕๕๑ - ๒๕๕๔                             2.

ประกาศสัตวแพทยสภาที่ 7/2552 เรื่อง หลักเกณฑ์ว่าด้วยการพิจารณาหลักสูตรและสถาบันผลิตสัตวแพทยศาสตรบัณฑิต     3.

ประกาศสัตวแพทยสภาที่ 10/2552 เรื่อง การจัดตั้งศูนย์ประเมินความรู้ความสามารถขั้นพื้นฐานของการประกอบวิชาชีพการสัตวแพทย์4.

ประกาศสัตวแพทยสภาที่ 12/2552 เรื่อง การรับสมัครบุคคลเพื่อเข้ารับการคัดเลือกเป็นคณะกรรมการบริหารศูนย์ประเมินความรู้ความสามารถขั้นพื้นฐานของการประกอบวิชาชีพการสัตวแพทย์จากสายงานวิชาชีพ(บริษัทและฟาร์ม/คลินิกและโรงพยาบาลสัตว์/ภาคราชการและรัฐวิสาหกิจ)