สำนักงานสัตวแพทยสภา  
   

ประกาศปี2549

พ.ร.บ.|  ข้อบังคับ | ระเบียบสัตวแพทยสภา | กฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง  |   คำสั่ง  | ประกาศ |


 

 

ประกาศปี 2549

1.

ประกาศสัตวแพทยสภาที่ 11/2549 เรื่อง การกำหนดหลักเกณฑ์การเพิ่มพูนความรู้สำหรับการต่ออายุใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพการสัตวแพทย์ชั้นสอง

 2.

ประกาศสัตวแพทยสภาที่ 12/2549 เรื่อง การฝึกอบรมเพิ่มพูนความรู้ของผู้ขอต่ออายุใบอนุญาต เป็นผู้ประกอบวิชาชีพการสัตวแพทย์ ชั้นสอง