สำนักงานสัตวแพทยสภา  
   
Display # 
เรียกเก็บคืน Bravecto® Spot On Solution for Cats and Dogs
แจ้งเตือนการเรียกเก็บคืนยา BRAVECTO SPOT-ON SOLUTION จำนวน 8 รุ่นการผลิต
เชิญชวนอบรมเชิงปฏิบัติการ"ออกข้อสอบอย่างไรให้ได้มาตรฐาน" ครั้งที่ 44
ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ ประกาศรับสมัครการให้ทุนการศึกษาสำหรับบุคคลทั่วไปเพื่อศึกษาต่อในระดับปริญญาเอก และเฉพาะทางสำหรับสัตวแพทย์
ธนาคารอาคารสงเคราะห์ (ธอส.) ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์ผลิตภัณฑ์สินเชื่อและเงินฝาก โครงการ Life Begins with GHB พิเศษสำหรับสมาชิกของสัตวแพทยสภา
ประกาศสัตวแพทยสภา ที่ ๔ / ๒๕๖๔ เรื่อง ผลการคัดเลือกบุคคลเป็นเจ้าหน้าที่ประจำสำนักงานสัตวแพทยสภา ในตำแหน่ง เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป ๑ ปฏิบัติงานให้ศูนย์การศึกษาต่อเนื่องทางสัตวแพทย์
ประกาศศูนย์ประเมินความรู้ความสามารถขั้นพื้นฐานของการประกอบวิชาชีพการสัตวแพทย์ ที่ ๑/๒๕๖๔ เรื่อง สอบราคาจ้างจัดทำระบบจัดการคลังข้อสอบและจัดการสอบแบบ Computer-based
คุณก็สามารถเป็น 1 ในผู้ที่จะเข้ามาตอบคำถามเหล่านี้ได้ ด้วยการสมัครเป็นกรรมการสัตวแพทยสภา วาระปี2564-2567 "สัตวแพทยสภาต้องการคุณ" เปิดรับถึงวันศุกร์นี้เท่านั้น
ประกาศสัตวแพทยสภา ที่ ๒ / ๒๕๖๔ เรื่อง รายชื่อผู้สมัครเพื่อคัดเลือกเป็นเจ้าหน้าที่ประจำสำนักงานสัตวแพทยสภา ตำแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป ๑
ขอเชิญเข้าร่วมการฝึกอบรมระบบคลังข้อมูลทางการค้าของไทยผ่านระบบการประชุมทางไกล