สำนักงานสัตวแพทยสภา  
   
แสดง # 
ชื่อ
ภาพกิจกรรมงานประชุมใหญ่สัตวแพทยสภาประจำปี ๒๕๖๔ วันที่ ๘ ตุลาคม ๒๕๖๔ Room 3
ภาพกิจกรรมงานประชุมใหญ่สัตวแพทยสภาประจำปี ๒๕๖๔ วันที่ ๘ ตุลาคม ๒๕๖๔ Room 2
ภาพกิจกรรมงานประชุมใหญ่สัตวแพทยสภาประจำปี ๒๕๖๔ วันที่ ๘ ตุลาคม ๒๕๖๔ Room 1
ภาพกิจกรรมงานประชุมใหญ่สัตวแพทยสภาประจำปี ๒๕๖๔ วันที่ ๗ ตุลาคม ๒๕๖๔ Room 3
ภาพกิจกรรมงานประชุมใหญ่สัตวแพทยสภาประจำปี ๒๕๖๔ วันที่ ๗ ตุลาคม ๒๕๖๔ Room 2
ภาพกิจกรรมงานประชุมใหญ่สัตวแพทยสภาประจำปี ๒๕๖๔ วันที่ ๗ ตุลาคม ๒๕๖๔ Room 1
ภาพกิจกรรมงานประชุมใหญ่สัตวแพทยสภาประจำปี ๒๕๖๔ วันที่ ๖ ตุลาคม ๒๕๖๔ Room 3
ภาพกิจกรรมงานประชุมใหญ่สัตวแพทยสภาประจำปี ๒๕๖๔ วันที่ ๖ ตุลาคม ๒๕๖๔ Room 2
ภาพกิจกรรมงานประชุมใหญ่สัตวแพทยสภาประจำปี ๒๕๖๔ วันที่ ๖ ตุลาคม ๒๕๖๔ Room 1
ภาพกิจกรรมงานครบรอบ 52 ปี แพทยสภา
ภาพกิจกรรมงานประชุมใหญ่สัตวแพทยสภาประจำปี ๒๕๖๓ วันที่ ๗ ตุลาคม ๒๕๖๓
ภาพกิจกรรมงานประชุมใหญ่สัตวแพทยสภาประจำปี ๒๕๖๓ วันที่ ๖ ตุลาคม ๒๕๖๓
ภาพกิจกรรมงานประชุมใหญ่สัตวแพทยสภาประจำปี ๒๕๖๓ วันที่ ๕ ตุลาคม ๒๕๖๓
ภาพกิจกรรม "โครงการความร่วมมือจัดทำ เครื่องมือเพื่อการสื่อสารและการประชาสัมพันธ์
ภาพกิจกรรมหารือโครงการจัดทำมาตรฐานอาชีพและคุณวุฒิวิชาชีพ สาขาอาชีพธุรกิจบริการดูแลสัตว์เลี้ยง
ภาพกิจกรรมนายกสัตวแพทยสภาร่วมพิธีลงนาม MOU ความร่วมมือการแก้ไขปัญหาโรคกาฬโรคแอฟริกาในม้า (AHS)
มาตรการในการป้องกันการติดเชื้อจากโรค COVID 19 สัตวแพทยสภา
ภาพกิจกรรมสมาคมสัตวแพทย์ควบคุมฟาร์มสัตว์ปีกมอบเงินสนับสนุนจำนวน 15.5 ล้านบาท
ภาพกิจกรรมมอบทุนการศึกษา MERCK ANIMAL HEALTH/ VETERINARY COUNCIL OF THAILAND VETERINARY STUDENT SCHOLARSHIP PROGRAM
ภาพกิจกรรม the 3rd Workshop on OIE-VSB Twinning Program, VCT-AVBC on Accreditation Standards II, 24-26 กุมภาพันธ์ 2563