เข้าระบบสัตวแพทยสภาชั้นสอง


Username:
Password:
 

วิธีการใช้งานระบบสมาชิกสัตวแพทยสภาชั้นสอง

    ขอให้สมาชิก ใช้ Username และ password คือเลขที่ บัตรประจำตัวประชนชน 13 หลักเช่น 3950400071658  สำหรับสมาชิกที่เข้าสู่ระบบเป็นครั้งแรก
    *ทั้งนี้ท่านสามารถแก้ไข Password ได้หลังจากท่านเข้าสู่ระบบเรียบร้อยแล้ว*หรือสามารถติดต่อสอบถามได้ที่ 02-017-0700-8

***โปรดทราบ ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2555 เป็นต้นไป สัตวแพทยสภาได้เปลี่ยน Username สำหรับการเข้าระบบสมาชิก เป็นเลขที่บัตรประชาชน 13 หลัก โดยไม่ต้องมีขีดคั่น เช่น 3950400071658

Huve
    Copyright 2008-2011 © ศูนย์การศึกษาต่อเนื่องทางสัตวแพทย์
จำนวนผู้เข้าชม 501760
จำนวนสมาชิกเข้าชม 430125